Tervettä jälkeä – työmme lisää hyvinvointia.

Siivousyhteistyö aloitetaan kirjallisella palvelusopimuksella, jossa määritellään siivoustyön sisältö ja taajuus viikko- ja kuukausitasolla. Palvelusopimuksessa määritellään myös mm.

 • laadunvalvonta ja sen mittarit
 • yhteydenpito ja yhteydenpitotavat
Tarjoamme siivous- ja toimitilapalveluja mm. seuraaville aloille:
 • Teollisuus
 • Toimistot
 • Ravintola ja majoitus
 • Liikenneasemat
 • Kauppa
 • Logistiikka
 • Kiinteistöyhtiöt
 • Julkishallinto
 • Terveydenhuolto
 • Yksityiset palvelu- ja päiväkodit

Palvelumuotojamme ovat mm.

 • Sopimussiivoukset
 • Ylläpitosiivoukset
 • Projektisiivoukset
 • Perussiivoukset
 • Kertasiivoukset
 • Muuttosiivoukset

Työskentelyssä käytämme vain ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita, laitteita ja aineita. Nykyaikaiset työmenetelmät ja koulutettu henkilöstö varmistavat halutunlaisen lopputuloksen.

Ulkoistamalla siivouspalvelun meille yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Teemme asiakkaille aina oman räätälöidyn tarjouksen arvioituamme kohteen ja sovittuamme siivouspalvelun sisällöstä.

Lisäpalvelut

SAN-lisäpalveluita ovat mm.
 • Lattioiden käsittelyt: peruspesut, vahaukset, hoitoainekäsittelyt ja kiillotukset
 • Ikkunoiden pesut
 • Tekstiilipintojen puhdistukset
 • Teollisuuden seisokkien aikaiset suursiivoukset ja muut puhdistukset
 • Rakennuksien loppusiivoukset
 • Oman siivoojan sijais- ja lomituspalvelu