ATOPflow – siivouksen laadunseuranta­ohjelmisto

Otimme käyttöömme Atop-Tieto Oy:n kehittämän laadunseurantaohjelman vuonna 2013. Laatukierrokset tallentuvat ketterästi mobiililaitteen (puhelin tai tablet) avulla suoraan www-palvelimelle.

Ohjelmiston avulla suunnitellaan kohteen tiloihin tehtävät laatukierrokset. Niille on määritelty haluttu laatutaso ja laatukierroksen perusteella nähdään, onko tavoitteeseen päästy. Kierroksen yhteydessä voi kirjoittaa vapaasti kommentteja ja ottaa valokuvia, jotka tallentuvat järjestelmään. Laatukierroksen yhteydessä voi myös kirjoittaa vapaamuotoisen muistion, joka tallentuu tarkastusraportille.

Ohjelmistoon kuuluu laadukas raportointi www-ohjelmasta. Voidaan seurata, onko esim. jossain tietyissä tilatyypeissä aina laatuongelmia ja puuttua niihin. Läpinäkyvä tieto tallentuu kentältä tilaan kohdistetuin valokuvin ja kommentein. Tieto on heti käytettävissä tarvittavilla tahoilla – reagointinopeus paranee ja häiriöaika asiakkaalla vähenee.

Tämän lisäksi ajallista säästöä syntyy, kun ATOPflow-järjestelmä tekee raportin automaattisesti kierroksen päätyttyä aikaisemman manuaalisen ”hakkauksen” + valokuvien siirron sijaan. Kaiken säästyneen ajan voimme käyttää toimintamme kehittämiseen.